blog_2023-2024_pl

2023/2024 | Podsumowania i prognozy

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas podsumowań minionego roku, krystalizowania się perspektyw na kolejne miesiące i przewidywania nadchodzących wyzwań. Nie inaczej jest też w Finture. Ostatni rok był dla nas pod wieloma względami rokiem wymagającym, a nadchodzący jawi się jako pełen wyzwań i możliwości. Poprosiliśmy więc naszych liderów, by podsumowali rok miniony i podzielili się perspektywami na 2024.

Za nami – 2023

2023 był rokiem wymagającym w ogólnoświatowym rozrachunku politycznym i gospodarczym – wspomina Radek Bzoma, CEO Fintureale także w kontekście lokalnym. Kto miał ambitne plany biznesowe, ten realizował je w niesprzyjającym środowisku ekonomicznym.

Dla wszystkich był to także czas rewolucji – GenAI, LLMy, GenArt zdobywały świat i zainteresowanie szerokiej publiczności, rozpoczynając nowe szerokie dyskusje nad rozwojem branży technologicznej.

W Finture rok 2023 był rokiem przemian – przeorganizowaliśmy swoją pracę, usprawnialiśmy procesy, przyglądaliśmy się nowym rynkom i eksplorowaliśmy metody komunikacji czy sposoby dotarcia do klienta. Bliżej niż w poprzednich latach współpracowaliśmy też z siostrzaną spółką Exorigo-Upos.

Zbudowane mosty zaufania powinny przynieść nam sporo ciekawych działań u klientów zarówno finansowych jak i retailowych – mówi Krzysztof Chyliński, dyrektor Sprzedażyi wpłynąć na wzbogacenie oferty obu spółek.

Zwiększyliśmy też działania, których celem jest dywersyfikacja naszych Klientów, zarówno w kraju jak i za granicą – dodaje Grzegorz Popielnicki odpowiedzialny za obszar bankowości – dzięki czemu możemy pochwalić się nowymi współpracamiNadal intensywnie rozbudowując Flowee i prezentując narzędzie potencjalnym klientom, rozpoczęliśmy też prace nad obszarem Outsourcingu i kompleksową ofertą Finture.

Flowee to narzędzie do optymalizacji i automatyzacji pracy pracowników dużych organizacji. Pod znakiem budowy tego narzędzia rok 2023 upłynął Marcinowi Kirilenko, Product Ownerowi Flowee, dyrektorowi Ubezpieczeń, członkowi zarządu Finture. –  Nasze doświadczenia z tego roku pokazują, że rynek w dużej mierze poszukuje konkretnych, sprawdzonych w innych organizacjach, rozwiązań automatyzujących i optymalizujących. Decydenci nie są skłonni do ponoszenia ryzyka optymalizacji na własną rękę. Nic dziwnego – 2023 był przecież rokiem i wzrostu kosztów. Kto nie zatrzymał nowych inicjatyw, ten przynajmniej uważniej niż zwykle analizował uzasadnienie biznesowe każdej proponowanej inicjatywy.

I choć na rynku można było zaobserwować wzrost ostrożności, to przynajmniej jeden obszar przeżywał swój wielki moment. Rok 2023 można nazwać „rokiem początku rewolucji AI”mówi Adam Skąpski, trzymający pieczę nad działem R&D w Finture. – Jej konsekwencje będą daleko idące. Fakt, że udało nam się zorganizować w tym roku prace działu R&D w takiej formie, że możemy zajmować się również tym zagadnieniem, napawa mnie optymizmem na nadchodzące lata.

Obecna organizacja działu RnD pozwala również na wytworzenie nowej dynamiki w firmie.

Do działu RnD może zgłosić się dowolny firmowy projekt z dowolnym problemem – a osoby z projektu mają pewność, że nie zostaną zostawione same sobie. Powstał też cykl spotkań technicznych, dzięki którym wzmacnia się wewnątrzfirmowa atmosfera dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Także integracyjny wyjazd firmowy – dodaje Adam – uważam za niezwykle ważny punkt 2023 roku. Pokazał on, moim zdaniem, że tego typu inicjatywy są tym ważniejsze, im bardziej zbliżamy się do modelu pracy całkowicie zdalnej. 

Przede wszystkim postawiliśmy na integrację! – wtóruje mu Katarzyna Tarasiewicz, HR Manager. Wyjechaliśmy na pierwszy wyjazd integracyjny i potwierdziło się, że nic tak nie łączy z przyjaciółmi z zespołu jak odkrywanie nowych miejsc, wspólne posiłki, radość i zabawa.

Ale 2023 to w Finture również nacisk na rozwój Pracowników i ich kompetencji – wdrożyliśmy program szkoleń, a niebawem kończymy prace nad procesem feedbacku 360 dla całej firmy.  

Przed nami – 2024

Jak widać, choć pełen wyzwań, rok 2023 w Finture jawi się jako rok dobry, pozwalający optymistycznie spojrzeć na to, co niesie 2024. Jak nasi leaderzy widzą więc rok 2024 i co będzie stanowić dla nich oś rozwoju biznesu?

Jaki będzie 2024? Dynamiczny. –  Nie ma wątpliwości Radek BzomaZmiany prawa bankowego (wakacje kredytowe, kredyt 2% etc) narzucą zmiany w już istniejącym oprogramowaniu, podniosą poziom jego skomplikwania i wymuszą kolejne integracje (PSD3).

To będzie też rok pod znakiem odpowiedzialności biznesowej. Wejście w życie raportowania ESG będzie wpływać na podejmowanie przez organizacje różnorodnych pozytywnych społecznie inicjatyw oraz obniży poziom greenwashingu w przestrzeni publicznej.

Nie bez znaczenia będzie też wejście w życie AI Act, regulującego pracę nad AI. GenAI i AGI staną się w akceleratorami nowych rozwiązań i biznesów.

Myślę, że nie możemy liczyć na brak kryzysów politycznych i ekonomicznych, jednak wierzę, że nauczymy się lepiej nimi zarządzać i na nie odpowiadać.

Sądzę, że w Finture 2024 będzie przełomowym i rozwojowym rokiem.

Zobaczymy w nim owoce zmian, nad którymi intensywnie pracowaliśmy przez cały ubiegły rok. Mam nadzieję, że dzięki nim będziemy jak zwrotna motorówka, która dynamicznie płynie do przodu, pomimo fal. To pozwoli nam też szerzej wypłynąć na wody nowych rynków, również zagranicznych

Podobnie tegoroczne wyzwania widzi Krzysztof Chyliński, dyrektor sprzedaży.

Oczekiwanie coraz szybszych zmian na środowiskach wymuszone m.in. narastającą presją ze strony klientów to najbardziej aktualne wyzwanie.

Digitalizacja i przebudowa tradycyjnych kanałów sprzedaży i dystrybucji dóbr oraz usług, będzie wymagać inwestycji w informatykę. Większą porcję tortu skonsumują te firmy informatyczne, które oprócz oferowania usług developmentu i utrzymania kodu, będą zdolne wesprzeć klientów już na etapie planowania i projektowania nowych rozwiązań.

Grzegorz Popielnicki, dyrektor bankowości przewiduje w 2024 w Polsce ożywienie gospodarcze i wzrost koniunktury w obszarze IT. – Nadal duże znaczenie będzie miał hype w zakresie AI, natomiast obstawiam tendencję spadkową możliwości jego wykorzystania. Przejdziemy do realnych obszarów, w których może być wykorzystany. W Finture nadal prym będą wiodły przemiany związane z cyfrową transformacją i zwiększaniem automatyzacji w procesach biznesowych u naszych Klientów.

Adam Skąpski zawiadujący naszym R&D widzi rok 2024 jako rok batalii prawnych pomiędzy twórcami a firmami, które trenowały modele AI na treściach tych twórców. – To, jak te spory prawne zostaną rozstrzygnięte, będzie w dużym stopniu rzutowało na kierunek i stopień rozwoju AI. Przewiduję, że pomimo tych zawirowań prawnych, AI będzie dalej gorącym tematem i pojawią się pierwsze rozwiązania dla dużych firm bazujące na tej technologii.

 W Finture, 2024 będzie rokiem poszukiwania nowych ścieżek rozwoju. Będziemy się starali podnieść komfort pracy w firmie poprzez lepsze systemy wymiany wiedzy i porządkowanie niektórych obszarów. Jestem na ten rok optymistycznie nastawiony.

Również jako pełen obiecujących perspektyw widzi 2024 Marcin Kirilenko, Product Owner Flowee, dyrektor Ubezpieczeń. – Widzę te perspektywy zwłaszcza w kontekście rosnącego wpływu sztucznej inteligencji na bieżącą, operacyjną pracę zespołów u naszych klientów. Chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i rozszerzyć naszą ofertę o wykorzystanie GenAI w oferowanych rozwiązaniach. Strategicznie jesteśmy w dobrym miejscu.

W HR 2024 rok również będzie mijał pod znakiem indywidualnego podejścia do procesów HR-owych. – Skupimy się na procesie feedbacku – zdradza plany Katarzyna Tarasiewicz, HR Manageroraz wartości, jakie będą z niego płynąć dla Finture jako firmy i jako społeczności. Zautomatyzujemy proces rekrutacji, wykorzystując nasze własne rozwiązanie – Flowee oraz AI. Liczymy, że feedback od naszych pracowników pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze miejsce pracy i rozwijać usługi ze strony HR – od procesu zatrudnienia, przez onboarding do szeroko rozumianego rozwoju kompetencji.

Nie rezygnujemy też z działań na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności. Podsumowując – 2024 będzie w Finture rokiem wellbeing.

CIEKAWE? POdziel się