Bankowość
- -

#WokółESG | Ujawnienia taksonimiczne

Kolejnym instrumentem, które w kontekście ESG corocznie nabiera większej wagi i wymaga coraz więcej zarówno od przedsiębiorstw niefinansowych jak i finansowych – jest Taksonomia UE i ujawnienia taksonomiczne. Ich celem jest umożliwienie dokładnego określenia wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

Read More »
Finture
- -

2023/2024 | Podsumowania i prognozy

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas podsumowań minionego roku, krystalizowania się perspektyw na kolejne miesiące i przewidywania nadchodzących wyzwań. Nie inaczej jest też w Finture. Ostatni rok był dla nas pod wieloma względami rokiem wymagającym, a nadchodzący jawi się jako pełen wyzwań i możliwości. Poprosiliśmy więc naszych liderów, by podsumowali rok miniony i podzielili się perspektywami na 2024.

Read More »
ESG
- -

#WokółESG | Greenwashing

Rosnąca presja – zarówno regulacyjna jak i społeczna – dotycząca raportowania ESG, wzmaga ryzko zjawiska zwanego jako „greenwashing”, czyli praktyki, w której organizacje starają się przedstawić swoje działania jako bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne niż są one w rzeczywistości. Liczą, że w ten sposób zyskają reputację organizacji dążącej do zrównoważonego rozwoju, a tym samym pozyskają klientów czy inwestorów bez realnego wkładu zasobów i zaangażowania w ten obszar.

Read More »
ESG
- -

#WokółESG | Nowe standardy raportowania CSRD

Rola zrównoważonego rozwoju niezaprzeczalnie rośnie. To już od dawna nie tylko „słowo wytrych” lecz realna wartość, której w kontekście działania firm i instytucji przyglądają się także interesariusze i prawodawcy. Europejska dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje na poziomie europejskim sposób, w jaki biznes – w tym instytucje finansowe jak banki czy firmy ubezpieczeniowe – będą informować o swojej działalności w obszarach: środowiskowym, społecznym i w sferze zarządzania korporacyjnego.

Read More »
Procesy
- -

Spaghetti, czyli procesy od kuchni

Czy podczas zmagania się z trudnościami projektowymi zastanawialiście się kiedyś, jak jeść spaghetti? Czy może rozpędzeni na autostradzie zdarzeń jesteście skupieni na drodze, innych uczestnikach

Read More »
Finture Heroes
- -

Finture Heroes: Marcin Horeglad

W Finture powiedziałem wprost, że jestem początkujący i że chcę się wdrożyć” – rozmowa z Marcinem Horegladem, kierownikiem projektów IT w Finture W IT nierzadko

Read More »
Finture Heroes
- -

Finture Heroes: dr hab. A. Jankowski

Finture to firma skupiająca konsultantów, ekspertów z różnych dziedzin – ludzi z wyjątkowymi doświadczeniami. Zdobytą wiedzę i umiejętności, którymi staramy się dzielić zarówno w zespołach

Read More »
Automatyzacja
- -

Autoryzacja i weryfikacja z użyciem blockchain

Jeśli chcesz zapewnić swoim użytkownikom bezpieczeństwo i przyjemny user experience, dodatkowo obniżyć ilość przypadków wyłudzenia danych lub kradzieży, jest bardzo duża szansa, że Finture z platformą Nuggets będą w stanie Ci pomóc.

Read More »