Rozwój i utrzymanie systemu CRM Korpo

Klient

Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca wyższej efektywności w procesach biznesowych.

Oczekiwania

Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca wyższej efektywności w procesach biznesowych.

Projekt

Firma FINTURE podjęła się przejęcia systemu klasy CRM od zespołu biznesowego banku i realizacji wymagającego zadania jakim była inwentaryzacja wykorzystywanych źródeł danych (wiele wyspowych baz danych) oraz rekonstrukcja dużej ilości zapytań SQL. Największym wyzwaniem projektu była analiza kodu aplikacji (warstwa frontend oraz backend) i przygotowanie planu jej przebudowy, aby rosnąca ilość zapytań raportowych ze strony różnych jednostek biznesowych była możliwa w jak najkrótszym czasie (przed przejęciem rozwoju przez zespół FINTURE raportowanie ad-hoc było wysoce niestabilne oraz coraz bardziej czasochłonne).

Rezultaty

Efektem trzech miesięcy intensywnej pracy zespołu analityczno-deweloperskiego FINTURE była przebudowa procesów zasileń bazodanowych oraz kompletne udokumentowanie struktur i warstw aplikacji dla potrzeb jej spójnego rozwoju i utrzymania.

Info

 • Sektor

  Bankowość

 • Usługa

  Automatyzacja procesów
  biznesowych

 • Technologie

  Java, JavaScript, BPM

 • Projekt w liczbach

  1500

  użytkowników modułu raportowego​

  11 mln​

  rekordów danych korporacyjnych​

  6

  tygodni intensywnych sesji analitycznych​

  12

  tygodni prac deweloperskich i dokumentacyjnych​