Banking
- -

#AboutESG | ESG Strategy #1 | Stakeholders

Wiedząc, czym jest ESG, możemy przejść do określenia strategii swojej organizacji w tym obszarze. Czym jest strategia ESG i dlaczego jest ważna? Raportowanie w obszarach ESG w ramach dyrektywy CSRD ma prowadzić przedsiębiorstwa do minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko i eliminowania szkodliwych społecznie efektów jej działania.

Which areas require changes in our organization? How costly will these changes be? How long will their implementation take?

But also – who will they affect?

Read More »
Banking
- -

About ESG | Taxonomic Disclosures

Kolejnym instrumentem, które w kontekście ESG corocznie nabiera większej wagi i wymaga coraz więcej zarówno od przedsiębiorstw niefinansowych jak i finansowych – jest Taksonomia UE i ujawnienia taksonomiczne. Ich celem jest umożliwienie dokładnego określenia wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

Read More »
ESG
- -

#AboutESG | Greenwashing

The increasing pressure – both regulatory and social – concerning ESG reporting heightens the risk of a phenomenon known as "greenwashing." This practice involves organizations attempting to portray their activities as more environmentally friendly and socially responsible than they are. They hope this will earn them a reputation as a sustainable development-oriented organization, attracting customers and investors without a fundamental contribution of resources and commitmaent to this area.

Read More »
ESG
- -

#AboutESG | New CSRD reporting standards

Rola zrównoważonego rozwoju niezaprzeczalnie rośnie. To już od dawna nie tylko „słowo wytrych” lecz realna wartość, której w kontekście działania firm i instytucji przyglądają się także interesariusze i prawodawcy. Europejska dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje na poziomie europejskim sposób, w jaki biznes – w tym instytucje finansowe jak banki czy firmy ubezpieczeniowe – będą informować o swojej działalności w obszarach: środowiskowym, społecznym i w sferze zarządzania korporacyjnego.

Read More »