Wprowadzanie VAS w kanale mobile

Klient

Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca zwiększonej sprzedaży w kanałach zdalnych.

Oczekiwania

Klient oczekiwał zwiększenia strumienia przychodów ze sprzedaży produktów dodatkowych generowanych z kanału zdalnego. Wprowadzenie produktu dodatkowego było również chęcią przyciągnięcia dodatkowych klientów do Banku. Dodatkowym oczekiwaniem było pełna automatyzacja procesu, by dostarczone rozwiązanie zakładało marżowość na odpowiednim poziomie.

Projekt

Klient postanowił podnieść atrakcyjność swojej oferty dla klientów indywidualnych w kanale web oraz mobile poprzez uruchomienie opcji zakupu cyfrowych kart podarunkowych. W projekt zaangażowanych było wiele jednostek biznesowych klienta (od sprzedaży, poprzez dział bankowości elektronicznej, aż po wiele różnych jednostek IT, które również były zaangażowane w projekt). Przygotowanie rozwiązania, które umożliwiały w konfiguracyjny sposób wprowadzenie nowych typów kart wraz z dynamicznymi kwotami oraz sposobami rozliczeń stanowiło wyzwanie, którego podjął się nasz Zespół Projektowy. Rozwiązanie zostało z sukcesem wdrożone w środowisku produkcyjnym w oczekiwanych przez klienta ramach czasowych, budżetowych i funkcjonalnych.

Rezultaty

Dzięki wdrożeniu klienci otrzymali nową funkcjonalność, która pozwala w łatwy, cyfrowy sposób kupić kartę podarunkową. Konsumenci lubią tę formę obdarowywania bliskich z wielu powodów: wygody, łatwości użytkowania i bezpieczeństwa. Z perspektywy Banku pozwoliło to wygenerować nowy strumień przychodu przy ograniczonych kosztach i ryzyku. Rozwiązanie jest również wyróżnikiem Banku na konkurencyjnym rynku.

Info

 • Sektor

  Ubezpieczenia

 • Usługa

  Automatyzacja procesów
  biznesowych

 • Technologie

  Mobile, Java,
  JavaScript, BPM

 • Projekt w liczbach

  30 s

  od złożenia wniosku do dostarczenia karty​

  3

  proste kroki zamówienia​

  100%

  wniosków składanych w web i mobile​

  +15

  usług integracyjnych​

  +10

  różnych dostawców treści​

  5

  departamentów zaangażowanych w proces​