Transformacja cyfrowa dyspozycji kredytowych

Klient

Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca zwiększonej automatyzacji w obszarze dyspozycji kredytowych

Oczekiwania

Klient oczekiwał zwiększenia automatyzacji w obszarze wydawania dyspozycji kredytowych, aby obniżyć koszty po stronie Operacji. Jednym z pomysłów było wprowadzenie obsługi dyspozycji w kanale Internet.

Projekt

Klient postanowił wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku w zakresie obsługi dyspozycji kredytowych:

Dyspozycje dotychczas składane w oddziałach Banku udostępnione z poziomu bankowości elektronicznej i mobilnej, odciążając oddziały Banku i dając konsumentom większy i łatwiejszy dostęp do produktu. Dodatkowo po uruchomieniu produkcyjnym funkcjonalności, w 2020 po wystąpieniu pandemii COVID, klienci zaczęli masowo składać wnioski o zawieszenie spłaty raty. Zespół Projektowy bardzo szybko odpowiedział na potrzeby klienta dokonując automatyzacji po stronie Backoffice, która obsługiwało 80% podstawowych przypadków.

Rezultaty

Wdrożenie pozwoliło klientomi zmniejszyć współczynnik churn (odejścia klienta). Wykorzystanie danych operacyjnych, jak i danych z rozmowy telefonicznej pozwoliło określić priorytety klienta, a w konsekwencji zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom.

Info

 • Sektor

  Bankowość

 • Usługa

  Automatyzacja procesów
  biznesowych

 • Technologie

  Java, JavaScript, BPM

 • Projekt w liczbach

  70%

  dyspozycji realizowanych w kanałach zdalnych​

  80%

  procesów zautomatyzowanych w 3 dni podczas lockdown COVID19​

  6

  zintegrowanych systemów​

  3

  kanały dostępu do usługi​