Case Studies

Każdy projekt i każdy klient jest wyjątkowy, każdy niesie za sobą dużo pracy, ale także wiele cennych lekcji. Zobacz, co zrobiliśmy do tej pory i stań się częścią naszej historii.

Automatyzacja wniosków o kartę kredytową

Klient oczekiwał zwiększenia sprzedaży kart kredytowych z kanału zdalnego, a co za tym idzie ograniczenia kosztów tego produktu.

Wypracowanie prostego i uproszczonego modelu oceny ryzyka pozwoliło znaleźć kompromis pomiędzy Bankowością Elektroniczną (doświadczenia klienta) oraz Departamentem Ryzyka (zapewnienie stabilności Banku).

Automatyzacja wniosku o limit kredytowy

Prócz zwiększenia sprzedaży limitu kredytowego z kanału zdalnego było poprawienie doświadczeń klienta (omnikanałowość).

Integracja ze środowiskiem Banku (ponad 100 usług integracyjnych) stanowiła wyzwanie, ale weryfikacja techniczna prowadzona od początku projektu pozwoliła od początku projektu mitygować to ryzyko projektowe

Automatyzacja procesów biznesowych

Klient rozpoczął realizację programu optymalizacji procesów biznesowych, w wyniku którego powstała potrzeba dostarczenia narzędzia wspomagającego biznes i IT w realizacji nowych i optymalizacji zaimplementowanych procesów biznesowych.

Finture dostarczył autorskie rozwiązanie klasy BPM, który umożliwia zwinne projektowanie procesów, reguł decyzyjnych, ich wersjonowanie oraz integrację z systemami dziedzinowymi klienta.

Atomatyzacja retencji klienta

Klient oczekiwał wsparcia w obszarze retencji klientów. Postawione wyzwania miało poprawić dotychczasowe wskaźniki przy ograniczonych kosztach operacyjnych.

Jednym z wyzwań projektowych było indywidualizacja ofert przygotowywanych klientom. W ramach projektu skupiliśmy się na analizie posiadanych przez Bank danych oraz sposobu, w jaki te dane mogę być pozyskane przez Konsultanta Biura Obsługi Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Klientem.

Otwieranie rachunków selfie

Wiele procesów realizowanych jest w kanale zdalnym, bez możliwości fizycznej weryfikacji właściciela, dlatego oczekiwaniem klienta była weryfikacja danych z dokumentu identyfikującego klienta ze zrobionym w czasie procesu zdjęciem ‘selfie’.

Po drugiej stronie barykady są departamenty ryzyka, compliance i bezpieczeństwa odpowiadające za bezpieczeństwo i stabilność Banku.

Ciągła integracja
i wdrożenia

Klient poszukiwał rozwiązania pozwalającego szybciej dostarczać rozwiązania informatyczne na środowisko produkcyjne oraz eliminującego powtarzalne zadanie realizowane przez programistów.

Konieczność uzgodnienie jednego procesu wytwórczego (Software Development Life Cycle) przy różnych technologiach (m.in. .net, webmethods) klienta stanowiło wyzwanie dla Zespołu Projektowego. Zaproponowane rozwiązanie oparte o Azure DevOps pozwalało na przygotowanie rozwiązanie technologiczne agnostycznego, a jednocześnie wspierającego migrację do cloud’a.

Wprowadzenie VAS w kanale mobile

Klient oczekiwał zwiększenia strumienia przychodów ze sprzedaży produktów dodatkowych generowanych z kanału zdalnego. Wprowadzenie produktu dodatkowego było również chęcią przyciągnięcia dodatkowych klientów do Banku.

Dodatkowym oczekiwaniem było pełna automatyzacja procesu, by dostarczone rozwiązanie zakładało marżowość na odpowiednim poziomie.

Optymalizator reklam w social media

Amerykański start-up oczekiwał rozwiązania umożliwiającego automatyzację realizacji kampanii reklamowych w internecie oraz platformach fizycznych takich jak inteligentne telewizory, reklamy w taksówkach czy przy kasach fiskalnych wraz z precyzyjnym określaniem grup celowych.

Wyzwaniem projektowym było odpowiednie zaprojektowanie architektury rozwiązania tak, by umożliwić przetwarzanie dużych zbiorów danych w krótkim czasie (czasy odpowiedzi poniżej 30 ms).

Automatyzacja procesów wewnętrznych IT

Duża firma logistyczna, przy sporej rotacji pracowników (ponad 10tysięcy pracowników, w tym kurierzy) potrzebowała rozwiązania porządkującego procesy, które zredukuje czas obsługi, zmniejszy ryzyko pomyłek, a tym samym poprawi bezpieczeństwo, ograniczając dostępy do niezbędnego minimum.

Częste rotacje pracowników oraz konieczność zaadresowanie kwestii bezpieczeństwa, podniosły priorytet rozwiązanie IT4IT. Ogromne wyzwanie projektowe stanowiło zinwentaryzowanie wszystkich procesów i sposobu ich przebiegu.

Transformacja cyfrowa dyspozycji kredytowych

Klient oczekiwał zwiększenia automatyzacji w obszarze wydawania dyspozycji kredytowych, aby obniżyć koszty po stronie Operacji. Jednym z pomysłów było wprowadzenie obsługi dyspozycji w kanale Internet.

Dyspozycje dotychczas składane w oddziałach Banku udostępnione z poziomu bankowości elektronicznej i mobilnej, odciążając oddziały Banku i dając konsumentom większy i łatwiejszy dostęp do produktu. Zespół Projektowy bardzo szybko odpowiedział na potrzeby klienta dokonując automatyzacji po stronie Backoffice, która obsługiwało 80% podstawowych przypadków.

Automatyzacja sprzedaży ubezpieczeń

Klient oczekiwał zwiększenia zwiększenie portfela w obszarze sprzedaży i odnowień ubezpieczeń komunikacyjnych dla oferowanych leasingów. Rozwiązanie miało pozwolić na online’owe generowanie konkurencyjnych ofert z różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Konkurencja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych jest ogromna, a kluczowe jest spersonalizowanie oferty pod konkretnego klienta. Przedstawienie oferty jednego z Towarzystw Ubezpieczeniowych okazuje się niewystarczające by pokryć zapotrzebowanie rynku.

Optymalizacja procesów biznesowych dla segmentu kropo

Klient obsługuje strategiczny segment dużych przedsiębiorstw oraz sektora korporacyjnego, gdzie każdy nowy klient podpisujący umowę o prowadzenie rachunku w banku spodziewa się szybkiego uruchomienia szeregu produktów towarzyszących oraz indywidualnej parametryzacji usług stosownie do ustaleń przyjętych z dedykowanym dla niego doradcą.

Prace analityczne zespołu Finture podzielone zostały na kilka etapów. Pierwszym była kompleksowa inwentaryzacja procesów związanych z onboardingiem nowego klienta korporacyjnego.

Rozwój i utrzymanie systemu klasy CRM

Klient zrealizował samodzielnie projekt budowy systemu klasy CRM dedykowanego dla doradców klientów segmentu korporacyjnego. Po wielu latach ciągłych zmian architektura systemu wymagała przebudowy, aby dotrzymać kroku rosnącym potrzebom analityków i doradców klienta.

Zespół projektowy podjął się przejęcia systemu klasy CRM od zespołu biznesowego banku i realizacji wymagającego zadania jakim była inwentaryzacja wykorzystywanych źródeł danych (wiele wyspowych baz danych) oraz rekonstrukcja dużej ilości zapytań SQL.

Moduł Invoice reader

Odciążenie codziennej pracy manualnej pracowników sekretariatu głównego w masowym przetwarzaniu danych z napływających faktur i not księgowych. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi umożliwiających optymalizację tego procesu i automatyczne (bez uczestnictwa pracownika) przekazywanie kluczowych danych księgowych do systemu klasy EDM.

Projekt obejmował etap wnikliwej analizy przetwarzanych dokumentów (m.in. ich typów i struktury zawartych na nich danych, jakości obrazu skanowanych faktur papierowych, kanałów wejścia do procesu oraz docelowych potrzeb w zakresie zmiany obecnego interfejsu systemu EDM).

Integracja platformy e-commerce
z istniejącymi systemami

Klient tworzył nowy sklep internetowy oparty na gotowym rozwiązaniu eCommercowym – BigCommerce i oczekiwał wsparcia w integracji.


Klient postanowił uruchomić nowy sklep intenetowy w celu lepszej obsługi zamówień eCommerce. Podstawowym celem projektu była integracja nowej platformy eCommerce z istniejącymi systemami w zakresie wypełniania i obsługi zamówień internetowych. Zagadnieniem projektu była realizacja integracji bez wykorzystania mechanizmu webhook’ów ze względu na obawy klienta odnośnie bezpieczeństwa.