Automatyzacja
w ubezpieczeniach

Zwiększ zakres zautomatyzowania swoich procesów nie ograniczając się tylko do sprzedaży ubezpieczenia podróżnego online. Z powodzeniem wdrożysz automatyzację procesów takich jak obsługa szkody czy sprzedaż ubezpieczenia komunikacyjnego.

Odpowiednie narzędzie

Z odpowiednimi narzędziami takimi jak Flowee, iClaimsRouter lub po prostu Camundą, wprowadzisz automatyzację segmentacji, zlecenia likwidacji technicznej, zlecenia orzeczeń lekarskich czy choćby automatyczne zlecenie oceny technicznej pojazdu przez rzeczoznawcę. Wprowadzisz automatyczne powiadomienia SMS lub mailowe informując swoich klientów na każdym etapie procesu.

Realizuj likwidację szkody i podnieś efektywność

Proste w obsłudze narzędzia pozwalające na inteligentną segmentację szkód, skracające czas likwidacji szkody i usprawniające proces likwidacji w ramach organizacji oraz – poprzez poprawę doświadczenia klienta końcowego – wspierające klientocentryczność organizacji pomogą ci popodnieść efektywność zespołu.

Dzięki zdefiniowanym regułom skieruj szkodę do odpowiedniej jednostki likwidacji w organizacji, przekaż zlecenie do rzeczoznawcy, a także wygeneruj odpowiednie pismo z zestawem załączników do klienta lub z linkiem do portalu umożliwiającego wycenę szkody metodą uproszczoną lub samolikwidację.

Jak może działać taki system?

Gdy liczy się czas

Realizacja procesu likwidacji szkody wymaga od organizacji posiadania umiejętności szybkiego dostosowywania codziennych procesów do bieżącej sytuacji.

Zwiększona liczba szkód majątkowych powstała po obfitych opadach, może spowodować potrzebę obsługi szkód przez więcej niż jeden zespół lub skierowanie większej ilości szkód na uproszczoną ścieżkę likwidacji. Silnik kierowalności adresuje tę potrzebę poprzez możliwość zmiany parametrów procesów „w locie”.

Nowoczesny interface

W epoce Internetu oraz w kontekście wejścia generacji Z w aktywne życie zawodowe, przed organizacjami stawiane są kolejne wyzwania. Przyjazny i estetyczny interfejs aplikacji klienckiej, zarówno w obszarze zewnętrznym, jak i wewnątrz struktur organizacyjnych, stał się obecnie standardem.

Dzięki Finture możliwe jest przekształcenie oraz optymalizacja istniejącej aplikacji, co pozwoli osiągnąć nowy poziom jakości. Proces ten nie ogranicza się jedynie do uproszczenia ścieżki użytkownika czy wprowadzenia nowych kanałów komunikacji, ale także promuje innowacyjne podejście oraz nowoczesny design.

Analityczne podejście

W procesie rozwoju oprogramowania analiza stanowi nieodzowny etap, który zapewnia solidne fundamenty przed przystąpieniem do implementacji. Finture to partner, który doskonale rozumie znaczenie tego kroku i dysponuje doświadczonym zespołem ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń.

Nasza specjalistyczna wiedza oraz praktyka pozwalają nam skrócić drogę od analizy do gotowego rozwiązania. Dzięki temu proces jest znacznie bardziej efektywny i optymalny. Dzięki Finture zyskujesz pewność, że Twój projekt zostanie zrealizowany w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem unikalnych potrzeb branży ubezpieczeniowej.

Poznaj gotowe rozwiązania

Wiemy, że istnieje wiele systemów z których korzystają nasi klienci i by tworzyć możliwie optymalne i efektywne procesy integrujemy nasze rozwiązania z systemami klienta (różnymi kanałami dostępu, robotami, systemami wewnętrznymi).

to rozwiązanie oparte o architekturę mikroserwisową
z możliwością instalacji zarówno on premis jak i jako
rozwiązanie chmurowe. Narzędzie integruje system polisowy,
system szkodowy, Bazę UFG oraz Eurotax

Jak możemy Ci pomóc?

Zarówno adaptując gotowe rozwiązania jak i budując razem z Twoim zespołem rozwiązania dopasowane do potrzeb i wymagań biznesowych Twojej organizacji.

Jak pracujemy?

Nasze zespoły tworzą kierownicy projektów, analitycy, programiści, testerzy oraz devOps, którzy wspólnie z Twoim zespołem przechodzą przez optymalny proces do osiągnięcia wyznaczonego przez Was celu.

Faza bazowa

Wysoki poziom zautomatyzowania procesów wpływa zarówno na szybszą obsługę, zmniejszenie zaangażowania pracowników banku, ale zapewnia często bezobsługową weryfikację różnych typów dokumentów oraz ich form prawnych. Dlatego by pomóc Ci wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie w 24h od Twojego zapytania skontaktuje się z Tobą jeden z naszych opiekunów.

W trakcie rozmowy wstępnej spróbujemy zrozumieć, uchwycić sedno Twojego problemu i adekwatnie do potrzeby, zasugerujemy dalszy sposób postępowania. Wspólnie zadecydujemy o zaangażowaniu w kolejne etapy.

W Finture chronimy informacje, więc jeśli tego potrzebujesz, podpiszemy z Tobą dokumenty o poufności.

 

Faza discovery

Z naszego doświadczenia wiemy, że po wstępnej rozmowie, częstym kolejnym etapem przedprojektowym są warsztaty, w trakcie których wspólnie będziemy odkrywać kolejne elementy składowe konieczne do osiągnięcia wyznaczonych przez Ciebie celów.

W trakcie warsztatów:

  • w oparciu o wiedzę naszych ekspertów, wspólnie uzupełnimy opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dostarczając Ci materiał ułatwiający skompletowanie kluczowych informacji dla docelowych wymagań biznesowych

  • lub przełożymy Twoje wymagania biznesowe na język wizualny dostarczając Ci zmakietowany i uzupełniony diagram procesu w oparciu o notację BPMN2.0 z uwzględnieniem roli systemów informatycznych w realizacji czynności manualnych oraz automatycznej wymianie danych

  • zarekomendujemy i dostarczymy zbiór dobrych praktyk dotyczących umiejscowienia kluczowych elementów i funkcjonalności na Twoich interface’ach (UX design)

Dzięki wspólnej pracy warsztatowej, pozyskasz cenną wiedzę, ale i merytorycznie poprawne materiały mogące stanowić podstawę do dalszej pracy.

Faza design

W fazie design przechodzimy do wdrażania wcześniej ustalonego planu. Projektujemy makiety, interface użytkownika lub pracujemy z pominięciem tego etapu, przystępując do projektowania architektury rozwiązania lub konkretne elementy, w zależności od przedmiotu zamówienia.

Od preferowanego sposobu pracy klienta uzależniamy w długości sprintów. Razem z klientem wybieramy elementy, które mają być realizowane w ramach tych sprintów.