Automatyzacja wniosków o limit kredytowy

Klient

Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca zwiększonej sprzedaży w kanałach zdalnych

Oczekiwania

Klient oczekiwał zwiększenia sprzedaży limitu kredytowego z kanału zdalnego, a co za tym idzie ograniczenia kosztów tego kredytu. Dodatkowym oczekiwaniem było poprawienie doświadczeń klienta (omnikanałowość), a w konsekwencji poprawienie wskaźnika konwersji procesów sprzedażowych (również tych inicjowanych w kanałach stacjonarnych) oraz poprawy postrzegania klienta przez jego klientów.

Projekt

Klient postanowił rozwinąć swoją ofertę rynkową oferując sprzedaż produktów kredytowych (limit odnawialny, linia debetowa) poprzez web i mobile oraz podejścia do omnikanałowości procesu sprzedaży (rozpoczynanie procesu w jednym, a kończenie w innym kanale sprzedaży). Oprócz wyzwań opisanych we wniosku o kartę kredytową, przy produktach jak limit kredytowy, czy debet w koncie pojawiło się zagadnienie związane z mnogością oferty oraz koniecznością obsługi istniejących produktów (również migrowanych z innych Banków). Podejście skupiające się na efekcie pozwoliło w sposób usystematyzowany kierować się w oczekiwanym przez klienta kierunku.

Dzięki określeniu wspólnego celu, wraz z Klientem udało się maksymalnie uprościć procesy jednocześnie obsługując sytuacje szczególne (złożone źródła dochodu). Integracja ze środowiskiem Banku (ponad 100 usług integracyjnych) stanowiła wyzwanie, ale weryfikacja techniczna prowadzona od początku projektu pozwoliła od początku projektu mitygować to ryzyko projektowe.

Rezultaty

Wdrożenie udostępniło klientom Banku nową funkcjonalność pozwalają na online’owe uruchomienie dodatkowych środków. Wprowadzenie podejścia omnikanałowego dało spory komfort klientom, a Bankowi przyciągnąć nowych klientów tą ofertą, co przełożyło się na wolumen sprzedaży.

Info

 • Sektor

  Bankowość

 • Usługa

  Automatyzacja procesów
  biznesowych

 • Technologie

  Java, JavaScript, BPM

 • Projekt w liczbach

  3 min.

  użytkowników systemu

  40%

  wniosków składanych w kanale zdalnym

  7

  departamentów zaangażowanych w proces

  +40

  usług integracyjnych

  +5

  zintegrowanych systemów

  5

  kanałów dostępu do usługi