jankowski

Finture to firma skupiająca konsultantów, ekspertów z różnych dziedzin – ludzi z wyjątkowymi doświadczeniami. Zdobytą wiedzę i umiejętności, którymi staramy się dzielić zarówno w zespołach jak i z naszymi klientami, przekuwamy na narzędzia wspierające biznesy naszych partnerów. Są wśród nas również osoby, które swoją wiedzę przekazują nauczając kolejne pokolenia studentów. Taką osobą jest dr. hab. Andrzej Jankowski, profesor UWM – autor około 70 publikacji naukowych i współautor dwóch aplikacji patentowych z obszaru AI, które cytowane są w patentach takich korporacji jak IBM, Google, Microsoft, Yahoo!, HP, Oracle, Canon, Boeing, Sony.

Andrzej Jankowski bada i rozwija nowe technologie AI bazujące na interakcyjnych obliczeniach granularnych pod kątem zwiększania jakości zastosowań AI do konstruowania uczących się systemów decyzyjnych funkcjonujących w złożonych zastosowaniach. Przykładami takich praktycznych zastosowań w bankowości są aplikacje wspomagające zarządzanie ryzykiem (np. ryzyko naruszenia jakiś aspektów bezpieczeństwa bankowego, czy też przeciwdziałanie oszustwom bankowym). Podczas pracy jako profesor wizytujący na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Północnej Karoliny w Charlotte, prowadził badania w dziedzinie zastosowań symulacji procesów stochastycznych do ewolucji struktur logicznych wspierających maszynowe autonomiczne doskonalenie strategii gier planszowych. W efekcie tworzył programy zdolne do maszynowego uczenia i rozwijania strategii w grach planszowych takich jak szachy, warcaby, Go, itd.. Podstawowym celem tych badań był rozwój maszynowego uczenia i konstruowania optymalnych struktur logicznych do konstruowania i doskonalenia strategii gier planszowych. W tym celu wykorzystywał m.in. techniki maszynowego odkrywania wiedzy bazujące na hierarchicznym sterowaniu systemami wielu przeszukiwań (multisearch systems with hierarchical control) implementowanymi za pomocą programowania ewolucyjnego (np. algorytmy genetyczne) oraz za pomocą różnych wariantów technik Monte Carlo.

Jednym z ważniejszych osiągnięć dr. hab. A. Jankowskiego było współtworzenie i współzarządzanie realizacją programu informatyzacji systemu podatkowego w Polsce – POLTAX. Jest to rozproszony system ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach działający w środowisku Linux/Oracle, wykorzystywany w urzędach skarbowych w całym kraju. System składa się z wielu podsystemów, z których każdy obsługuje dany aspekt zakresu usług publicznych (np.: rejestracja podatników i nadawanie numeru NIP, deklaracje podatkowe, rachunkowość i rozlicznie należności podatkowych, czynności majątkowe, kontrola skarbowa, biblioteka akt, mandaty…). Rolą dr. hab. Andrzeja Jankowskiego było stworzenie architektury, implementacja wymagań systemowych, wsparcie wdrożenia, ale również zbudowanie i zarządzanie – w resorcie finansów, zespołem informatyków w administracji skarbowej (ok. 1500 specjalistów IT) Wdrożenie tego systemu było jednym z warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wraz z profesorem Andrzejem Skowron, dr hab. Andrzej Jankowski zaproponował również nowy paradygmat w technologii AI – Wisdom Technology (WisTech) w ramach pracy „A Wistech Paradigm for Intelligent Systems”, która m.in. dostarcza modele obliczeniowe dla kolejnej generacji IoT (Internet of Things). Paradygmat WisTech to próba odpowiedzi na problem konstruowania systemów autonomicznego podejmowania, decyzji (na zadowalającym stopniu dokładności) w nieznanym złożonym środowisku. Na stworzenie tego paradygmatu złożyły się doświadczenia autorów w wielu projektach implementując komponenty Wistech dla aplikacji takich jak MERIX – prototypowy system do wykrywania oszustw stworzony dla Bank of America, EXCAVIO – dialogowy silnik wyszukiwania dokumentów w sieci, czy choćby, aplikacja do optymalizacji i data miningu w ramach Inteligentnego marketingu dla Ford Motor Company (GM). Jednym z kluczowych – dla autorów – podejść do opracowania nowych modeli obliczeń, były wcześniej odkryte podejścia do algebraicznych aspektów logiki i przybliżonych rozumowań zainicjowanych przez przez Z. Pawlaka i H Rasiową oraz ich uczniów.

Dr hab. Jankowski jest autorem monografii „Interactive Granular Computations in Networks and Systems Engineering: A Practical Perspective (Lecture Notes in Networks and Systems)”. Jest to książka poświęcona badaniu przyczyn luki między teorią, a praktyką w inżynierii systemów złożonych (np. ekonomia lub podatki) oraz minimalizowania negatywnych konsekwencji wynikających z tychże luk. Jest to również próba zidentyfikowania problemów związanych z uogólnieniem modeli obliczeniowych złożonych systemów adaptacyjnych, w szczególności naturalnych modeli obliczeniowych poprzez wdrożenie modelu interakcyjnych obliczeń granularnych (Interactive Granular Computing (IGrC)). Model ten odnosi się do kluczowych mechanizmów wykorzystywanych do sterowania procesami związanymi ze konstruowaniem złożonych zastosowań IT/AI.

Prywatnie Pan Andrzej to zapalony żeglarz mazurskich jezior, który równie chętnie spędza czas wolny w beskidzkich górach.

CIEKAWE? POdziel się