Bankowość
- -

#WokółESG | Strategia ESG #1 | Interesariusze

Wiedząc, czym jest ESG, możemy przejść do określenia strategii swojej organizacji w tym obszarze. Czym jest strategia ESG i dlaczego jest ważna? Raportowanie w obszarach ESG w ramach dyrektywy CSRD ma prowadzić przedsiębiorstwa do minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko i eliminowania szkodliwych społecznie efektów jej działania.

Jakie więc obszary wymagają zmiany w naszej organizacji? Jak kosztowne będą to zmiany? Jak długo będzie trwało ich wdrażanie?

Ale również – kogo będą one dotyczyć?

Read More »
Bankowość
- -

#WokółESG | Ujawnienia taksonimiczne

Kolejnym instrumentem, które w kontekście ESG corocznie nabiera większej wagi i wymaga coraz więcej zarówno od przedsiębiorstw niefinansowych jak i finansowych – jest Taksonomia UE i ujawnienia taksonomiczne. Ich celem jest umożliwienie dokładnego określenia wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

Read More »