Bankowość
- -

#WokółESG | Ujawnienia taksonimiczne

Kolejnym instrumentem, które w kontekście ESG corocznie nabiera większej wagi i wymaga coraz więcej zarówno od przedsiębiorstw niefinansowych jak i finansowych – jest Taksonomia UE i ujawnienia taksonomiczne. Ich celem jest umożliwienie dokładnego określenia wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne.

Read More »
ESG
- -

#WokółESG | Greenwashing

Rosnąca presja – zarówno regulacyjna jak i społeczna – dotycząca raportowania ESG, wzmaga ryzko zjawiska zwanego jako „greenwashing”, czyli praktyki, w której organizacje starają się przedstawić swoje działania jako bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne niż są one w rzeczywistości. Liczą, że w ten sposób zyskają reputację organizacji dążącej do zrównoważonego rozwoju, a tym samym pozyskają klientów czy inwestorów bez realnego wkładu zasobów i zaangażowania w ten obszar.

Read More »
ESG
- -

#WokółESG | Nowe standardy raportowania CSRD

Rola zrównoważonego rozwoju niezaprzeczalnie rośnie. To już od dawna nie tylko „słowo wytrych” lecz realna wartość, której w kontekście działania firm i instytucji przyglądają się także interesariusze i prawodawcy. Europejska dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje na poziomie europejskim sposób, w jaki biznes – w tym instytucje finansowe jak banki czy firmy ubezpieczeniowe – będą informować o swojej działalności w obszarach: środowiskowym, społecznym i w sferze zarządzania korporacyjnego.

Read More »
Bankowość
Weronika Dyląg

Flowee i automatyzacja kredytów korporacyjnych

Kiedy wiemy, że produkt jest przygotowany do automatyzacji procesów bankowych? Gdy potrafi udźwignąć tak skomplikowany i trudny proces bankowy, jakim jest proces udzielania kredytu korporacyjnego. Sprawdziliśmy Flowee i nie zawiódł! Nie tylko sprostał naszym oczekiwaniom, ale też zrobił wrażenie swoją efektywnością i elastycznością.

Read More »